ข่าวสาร

ข่าวสาร

8 รายการ
ออนไอทีวัลเลย์ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้ามาเยี่ยมชม และฟังบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของไอทีกับธุรกิจ
1362 ผู้เข้าชม
ยินดีต้อนรับและขอบคุณ คณะศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการออนวัลเล่
1177 ผู้เข้าชม
Oon Valley ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการออนวัลเล่ย์
1385 ผู้เข้าชม
15 กันยายน 2563 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดีอีเอส ให้เกียรติลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
727 ผู้เข้าชม
เมื่อสองเดือนที่แล้ว พี่ต๊ะผู้เชี่ยวชาญเรื่อง ผึ้ง ได้บอกผมว่า ผึ้งกำลังกินโฉนด พวกเรามีการระดมสมองร่วมกันว่า เราจะหาทางสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งได้อย่างไร
1070 ผู้เข้าชม
ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ลงนาม MOU ทำความตกลงร่วมมือในการทำ Smart Farming กับ Oon Valley
751 ผู้เข้าชม
6140 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์