ออน บี ฟาร์ม

เราต้องการสร้างแหล่งเรียนรู้ผ่าน "โลกของผึ้ง" ซึ่งจะเป็น สถานที่ให้เด็กและผู้ปกครองจากทั่วประเทศได้มาเรียนรู้ วงจรชีวิตของผึ้ง และเราได้รวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมผึ้งด้วยเทคโนโลยีและ นวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาด้านการตลาดและราคาน้ำผึ้ง

แกลเลอรี่

ข่าวสาร

เมื่อสองเดือนที่แล้ว พี่ต๊ะผู้เชี่ยวชาญเรื่อง ผึ้ง ได้บอกผมว่า ผึ้งกำลังกินโฉนด พวกเรามีการระดมสมองร่วมกันว่า เราจะหาทางสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งได้อย่างไร
40 ผู้เข้าชม
คุณแม่น้อย ชาวเขาเผ่าม้ง จากบ้านปานหินฝน อ.แม่แจ่ม ได้เดินทางมาดูสถานที่ปลูกผักอินทรีย์ เพื่อ..
11 ผู้เข้าชม
ร่วมประชุมกับนายกเทศบาล ปลัดเทศบาลและทีมงาน เทศบาลท่าศาลา ในการที่จะทำร้านค้าชุมชนใจบุญ ท่าศาลา
18 ผู้เข้าชม

Our Partner

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์