ออน บี ฟาร์ม

เราต้องการสร้างแหล่งเรียนรู้ผ่าน "โลกของผึ้ง" ซึ่งจะเป็น สถานที่ให้เด็กและผู้ปกครองจากทั่วประเทศได้มาเรียนรู้ วงจรชีวิตของผึ้ง และเราได้รวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมผึ้งด้วยเทคโนโลยีและ นวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาด้านการตลาดและราคาน้ำผึ้ง

ข่าวสาร

เมื่อสองเดือนที่แล้ว พี่ต๊ะผู้เชี่ยวชาญเรื่อง ผึ้ง ได้บอกผมว่า ผึ้งกำลังกินโฉนด พวกเรามีการระดมสมองร่วมกันว่า เราจะหาทางสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งได้อย่างไร
270 ผู้เข้าชม
คุณแม่น้อย ชาวเขาเผ่าม้ง จากบ้านปานหินฝน อ.แม่แจ่ม ได้เดินทางมาดูสถานที่ปลูกผักอินทรีย์ เพื่อ..
223 ผู้เข้าชม
ร่วมประชุมกับนายกเทศบาล ปลัดเทศบาลและทีมงาน เทศบาลท่าศาลา ในการที่จะทำร้านค้าชุมชนใจบุญ ท่าศาลา
238 ผู้เข้าชม

บล็อก

ว่าด้วยเรื่องของ "ผึ้งป่า" แมลงชนิดแรกที่สอนให้มนุษย์รู้จักกับรสหวาน ทั้งยังเป็นแมลงที่มนุษย์คุ้นเคยมานานนับหมื่นปี มีหลักฐานชี้ชัดว่ามนุษย์รู้จักการใช้ "น้ำผึ้ง" มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์
250 ผู้เข้าชม
1.มีความข้นและหนืดพอสมควรซึ่งแสดงว่าน้ำผึ้งมีน้ำน้อย มีคุณภาพสูง 2.มีสีตามธรรมชาติ ตั้งแต่สีเหลืองอ่อนถึงน้ำตาล ใส ไม่ขุ่นทึบ
182 ผู้เข้าชม
1.ประโยชน์ของน้ำผึ้งพลังงาน 304 กิโลแคลอรี 2.คาร์โบไฮเดรต 82.4 กรัม 3.น้ำตาล 82.12 กรัม
525 ผู้เข้าชม

Our Partner

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์