ออน บี ฟาร์ม

เราต้องการสร้างแหล่งเรียนรู้ผ่าน "โลกของผึ้ง" ซึ่งจะเป็น สถานที่ให้เด็กและผู้ปกครองจากทั่วประเทศได้มาเรียนรู้ วงจรชีวิตของผึ้ง และเราได้รวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมผึ้งด้วยเทคโนโลยีและ นวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาด้านการตลาดและราคาน้ำผึ้ง

ข่าวสาร

ออนไอทีวัลเลย์ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้ามาเยี่ยมชม และฟังบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของไอทีกับธุรกิจ
1198 ผู้เข้าชม
ยินดีต้อนรับและขอบคุณ คณะศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการออนวัลเล่
1128 ผู้เข้าชม
Oon Valley ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการออนวัลเล่ย์
1317 ผู้เข้าชม

บล็อก

6 ประโยชน์ของน้ำผึ้ง น้ำผึ้งดิบคืออะไร และข้อควรระวัง
5228 ผู้เข้าชม
ชันโรง เป็นแมลงในกลุ่มเดียวกับผึ้ง แต่ไม่มีเหล็กใน พบได้ในทุกภูมิภาคของไทย
3396 ผู้เข้าชม
ปัจจุบันได้มีการนำผึ้งมาเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมจำนวนมากซึ่งทำให้น้ำผึ้งเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายขึ้น หลายคนยังคงสงสัยว่าน้ำผึ้งป่า และ น้ำผึ้งเลี้ยงมีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
17792 ผู้เข้าชม

Our Partner

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์