การถือกำเนิดขึ้นของ “ออน บี ฟาร์ม”

การถือกำเนิดขึ้นของ “ออน บี ฟาร์ม”

วิโรจน์ เย็นสวัสดิ์ "เมื่อสองเดือนที่แล้ว พี่ต๊ะผู้เชี่ยวชาญเรื่อง ผึ้ง ได้มาบอกผมว่า ผึ้งกำลังกินโฉนด พวกเรามีการระดมสมองร่วมกันว่า เราจะหาทางสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งได้อย่างไร ผู้คนในสังคมได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำ จนมีทางออกร่วมกันว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งต้องหลอมรวมพลังสามัคคีกัน สร้างอนาคตใหม่ด้วยกัน จนเป็นที่มาของ Oon Bee farm Oon Bee farm จะเริ่มก้าวไปเป็น ธนาคารน้ำผึ้ง และสร้างตัวตนผ่านแบรนด์ Oon Bee farm เราต้องการให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นว่า น้ำผึ้งจาก Oon Bee farm เป็นน้ำผึ้งแท้ 100% ไม่มีสิ่งอื่นเจือปน เป็น Raw Honey ที่ไม่ผ่านความร้อน คงไว้ซึ่งสารอาหารและเอ็นไซม์อย่างครบถ้วน เราจะเล่าเรื่องราว Oon Bee farm ผ่านโลกของผึ้ง ที่เรากำลัง Design กันอยู่"

เพื่อแก้ปัญหาด้านการตลาดและราคาน้ำผึ้ง เราต้องการสร้างแหล่งเรียนรู้ผ่าน "โลกของผึ้ง" ซึ่งจะเป็นสถานที่ให้เด็กและผู้ปกครองจากทั่วประเทศได้มาเรียนรู้วงจรชีวิตของผึ้ง และเราได้รวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมผึ้งด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 2420
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์