การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 • Oon Bee Farm จะจัดส่งสินค้าหลังจากได้รับการตรวจสอบว่าลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อและ แจ้งชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถติดต่อ Oon Bee Farm ได้ในวันและเวลาทำการของ Oon Bee Farm เวลา 09.00-18.00 น. Oon Bee Farm ขอสงวนสิทธ์ในการให้บริการลูกค้านอกเวลาทำการ
 • Oon Bee Farm จะจัดส่งสินค้าฟรีก็ต่อเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าครบ 600 บาทขึ้นไป
 • หากรายการสั่งซื้อไม่ถึง 600 บาท Oon Bee Farm จะคิดค่าจัดส่งตามจริงต่อหนึ่งใบเสร็จ สำหรับกรณีนี้ Oon Bee Farm จะแจ้งรายละเอียดการจัดส่งให้ลูกค้าทราบเป็นกรณี
 • เมื่อสินค้าพร้อมสำหรับจัดส่ง Oon Bee Farm จะมีการแจ้งยืนยันการสั่งสินค้าให้กับลูกค้า
 • ในวันที่จะจัดส่งสินค้าถึงลูกค้า Oon Bee Farm จะดำเนินการประสานติดต่อกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อสะดวกในการรับของ (หากลูกค้าไม่สะดวกที่จะรับของในวันและเวลาในนั้นๆ กรุณาแจ้งมาที่ Oon Bee Farm ทันที)

ช่องทางการจัดส่งสินค้า

 • ช่องทางที่ 1: จัดส่งสินค้ากับทางขนส่งเอกชนภายใน 3 วันทำการ โดยพนักงานจะจัดส่งของตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้ระบุไว้ (กรุณาตรวจสอบให้ครบถ้วนและถูกต้อง)
 • ช่องทางที่ 2: ลูกค้าสามารถรับสินค้าด้วยตนเองที่ Oon Bee Farm (ออนวัลเลย์) (ลูกค้าสามารถดูข้อมูลที่อยู่และแผนที่ของ Oon Bee Farm ได้ในหน้า “ติดต่อเรา” )

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่ง

  • เมื่อลูกค้าได้รับพัสดุ
   1. กรุณาถ่ายคลิปวีดีโอตอนแกะเปิดกล่องสินค้า ให้เห็นสภาพกล่องพัสดุ และสินค้าที่ชัดเจน เพื่อสะดวกต่อการเปลี่ยนคืนหากสินค้ามีความเสียหาย
   2. หากสินค้าเสียหายจากการขนส่ง ทาง Oon Bee Farm จะรับผิดชอบโดยการช่วยตามเรื่องให้ถึงที่สุด และดำเนินการตามนโยบายของขนส่งนั้นๆ
  • ขอความกรุณาลูกค้าติดต่อทาง Oon Bee Farm โดยโทรมาที่ 064-001-0014 โดยเร็วที่สุด ภายใน 3 วันทำการโดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันแรก Oon Bee Farm จะตรวจสอบและเปลี่ยนสินค้าให้กับลูกค้าโดยเร็วที่สุด
  • ในกรณีที่เกิดปัญหาในการจัดส่งอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของ Oon Bee Farm และลูกค้าได้แจ้ง Oon Bee Farm มาภายในเวลา 3 วัน ทาง Oon Bee Farm ยินดีรับผิดชอบการจัดส่งใหม่ให้กับลูกค้า
  • ในกรณีที่ Oon Bee Farm ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้หรือจัดส่งสินค้าล่าช้าเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม Oon Bee Farm มีสิทธ์ในการเลื่อนเวลาจัดส่งสินค้าหรือยกเลิกการจัดส่งสินค้าและการดำเนินใดๆทั้งสิ้น จึงขอความอภัยและความเข้าใจจากลูกค้าทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

เงื่อนไขการแจ้งยกเลิกการสั่งซื้อและคืนเงิน

 • หากลูกค้าต้องการยกเลิกการสั่งซื้อ กรุณาติดต่อมาที่ Oon Bee Farm ทันที ทางโทรศัพท์ หมายเลข 064-001-0014 โดยลูกค้าต้องแจ้งมาก่อนที่จะดำเนินการจัดส่งสินค้า
 • ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรณีที่ลูกค้าโอนเงินแล้วทางเราจะโอนเงินคืนให้ลูกค้าตามขั้นตอน
 • ในการคืนเงิน Oon Bee Farm จะทำการโอนเงินคืนเข้าบัญชีชื่อผู้สั่งซื้อสินค้าเท่านั้น
Oon Bee Farm หวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าจะพึงพอใจในการบริการและสินค้าที่สั่งซื้อไป ทางเราจะมีการตรวจสอบสินค้าตามมาตรฐานก่อนจัดส่งไปให้ลูกค้าทุกครั้ง เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าที่สั่งไปแล้ว กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าโดยทันที ว่าสินค้าครบและถูกต้องตามที่สั่ง หรือมีปัญหาอะไรหรือไม่ หากพบข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งมาโดยทันที เพื่อทางบริษัทจะได้ดำเนินการตรวจสอบ และเปลี่ยนสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 1214
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์