น้ำผึ้งป่าและน้ำผึ้งเลี้ยงแตกต่างกันอย่างไร

น้ำผึ้งป่าและน้ำผึ้งเลี้ยงแตกต่างกันอย่างไร

"ความหมาย" ของน้ำผึ้ง

     พจนานุกรมจะให้ความหมายของ น้ำผึ้ง คือน้ำหวานที่ได้จากผึ้งโดยการเก็บน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ น้ำผึ้งเกิดจากการที่ผึ้งโบยบินไปยังที่ต่างๆเพื่อเลือกสิ่งที่จะนำมาเป็นยอดอาหาร เกสรดอกไม้ที่เป็นน้ำหวานจากธรรามชาติจะถูกนำมาผสมแล้วใช้กรด Enzyme ในท้องผึ้งเปลี่ยนแปลงมาเป็นน้ำผึ้งจึงเรียกว่าเป็นยอดอาหารจากธรรมชาติที่แสนวิเศษ

ผึ้งป่า และ ผึ้งเลี้ยงแตกต่างกันอย่างไร ?

     ปัจจุบันได้มีการนำผึ้งมาเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมจำนวนมากซึ่งทำให้น้ำผึ้งเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายขึ้น หลายคนยังคงสงสัยว่าน้ำผึ้งป่า และ น้ำผึ้งเลี้ยงมีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
     น้ำผึ้งเลี้ยง และน้ำผึ้งป่า มีองค์ประกอบหลักที่เหมือนกัน คือน้ำ ฟรุกโทส และ กลูโคส นอกจากนี้น้ำผึ้งยังมีกรดอะมิโน และ แร่ธาตุอาหารต่างๆมากมาย เช่น เหล็ก ทองแดง แมงกานิส โพแทสเซียม และ แมกนีเซียม น้ำผึ้งป่าแท้นั้นจะได้จากการที่ผึ้งหาอาหารจากเกสาดอกไม้เท่านั้น ส่วนผึ้งเลี้ยงนอกจากอาหารจากเกสรดอกไม้ ผู้เลี้ยงจะต้องเสริมเกสรเทียมเมื่อเกิดการขาดแคลน ซึ่งจะทำให้แร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในน้ำผึ้ง แตกต่างกันไป แร่ธาตุในน้ำผึ้งจะได้จากการที่รากของต้นไม้ดูดสารอาหารจากดินไปเลี้ยงส่วนต่างๆของลำต้นและใบ ตลอดจนกลั่นเป็นน้ำหวานทางดอก จากนั้นผึ้งจะนำน้ำหวานจากเกสรดอกไม้มาเป็นวัตถุดิบผลิตเป็นน้ำผึ้ง ดังนี้แร่ธาตุในน้ำผึ้งที่ได้จึงแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแหล่งพืชพันธุ์และพื้นดิน ที่เป็นแหล่งของต้นไม้นั้นๆ ซึ่งผึ้งได้ไปเก็บน้ำหวานมากเป็นน้ำผึ้ง น้ำผึ้งที่ได้จากรังผึ้งในป่าใหญ่ จึงมีความสมบูรณ์และมีแร่ธาตุอาหารที่แตกต่างจากน้ำผึ้งเลี้ยง

น้ำผึ้งป่า มีลักษณะอย่างไร ?

     น้ำผึ้งป่า เมื่อใส่ไว้ในขวด ตั้งทิ้งไว้ซักพัก จะพบว่ามีเกสรดอกไม้ลอยอยู่ด้านบน ซึ่งเป็นลักษณะตามธรรมชาติของน้ำผึ้งป่า เนื่องจากผึ้งมีอาหารคือ เกสรดอกไม้อย่างสมบูรณ์  หรือที่เรียกว่า “ง้วน”
     ในบางครั้งเราจะพบว่าน้ำผึ้งป่าเกิดการตกผลึก ซึ่งการตกผลึกนั้นเป็นผลมาจากชนิดของสารให้ความหวานและสัดส่วนของน้ำหรือความชื้นในน้ำผึ้งดอกไม้ป่าตามธรรมขาติ มีปริมาณไม่เท่ากัน ซึ่งจะพบมากในดอกลิ้นจี่และในพืชตระกูลล้มลุกเช่น ต้นสาบเสือ ดอกทานตะวัน ซึ่งน้ำผึ้งจากพืชตระกูลล้มลุกนี้จะมีปัจจัยหลายอย่างทำให้ตกผลึกได้ง่ายได้ง่ายกว่า เมื่อเทียบกับน้ำผึ้งที่ได้จากไม้ยืนต้นเช่นไม้ป่า ลำไย, เงาะ, นุ่น ซึ่งจะไม่พบการตกผลึกซึ่งจะเป็นลักษณะตามธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้  
     นอกจากนี้น้ำผึ้งป่าจะมีแรงดันในตัวของน้ำผึ้งเอง ซึ่งถ้าเก็บไว้ในที่มีอากาศร้อนจัด น้ำผึ้งสามารถจะดันตัวเองไหลออกมาจากขวดได้ จนทำให้มีบางคนแปลกใจที่น้ำผึ้งหกออกมาได้ทั้งๆที่ตั้งไว้เฉยๆ เป็นลักษณะเฉพาะของน้ำผึ้งป่าจึงยากที่จะอธิบายในทางวิทยาศาสตร์ได้หมด สีของน้ำผึ้งป่านั้นจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับดอกไม้, รัง, สถานที่, และเวลาที่เก็บน้ำผึ้งซึ่งเป็นลักษณะตามธรรมชาติ

น้ำผึ้งเลี้ยง มีลักษณะอย่างไร ?

     น้ำผึ้งเลี้ยง เป็นการนำพันธุ์ผึ้งจากต่างประเทศ เช่น ยุโรป มาเลี้ยงโดยทั่วไปการเลี้ยงผึ้งแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การเลี้ยงแบบปล่อยไว้ตามธรรมชาติ การเลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาติ และการเลี้ยงในหีบมีคอนซึ่งแต่ละรูปแบบ มีวิธีการที่แตกต่างกัน ดังนี้
      การเลี้ยงแบบปล่อยไว้ตามธรรมชาติ หมายถึง เมื่อพบว่ามีผึ้งมาเกาะอาศัยในโพรงตามบริเวณต่าง ๆ เมื่อสังเกตเห็นว่ามีน้ำผึ้งพอสมควรก็สามารถตัดกลีบรัง หรือตัดรวงผึ้งบางส่วน เอาน้ำหวานมาใช้ประโยชน์ได้ วิธีนี้ยังช่วยให้ได้น้ำหวานจากรวงผึ้งอย่างต่อเนื่อง
      การเลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาติ ทำได้หลายรูปแบบ เช่น การทำรังเลี้ยงให้เพื่อเป็นที่อยู่ของผึ้ง อาจไม้กระดานมาต่อเป็นลังสี่เหลี่ยม ให้มีขนาดกว้าง ยาว สูง ตามสมควร ปิดหัวท้ายให้มิดชิด ด้านหน้าเจาะเป็นรูขนาดโตเท่าหัวแม่มือสัก 1-2 รู พอผึ้งเข้าออกได้ การหาผึ้งมาเลี้ยงในรังเลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาตินี้ อาจหาไขผึ้งบริสุทธิ์มาทาด้านในหีบ แล้วนำไปตั้งล่อไว้ในที่ที่เราเห็นว่าผึ้งน่าจะมาทำรังอาศัยอยู่ หรือนำผึ้งพันธุ์ที่ต้องการเลี้ยงไปปล่อยไว้ในรังที่ทำและมีการทาไขผึ้งเอาไว้
      การเลี้ยงในหีบมีคอน เป็นวิธีการเลี้ยงสมัยใหม่ที่นิยมกันมาก โดยหีบที่ใช้เลี้ยงผึ้งมีลักษณะเป็นหีบทึบ ด้านหน้ามีรูเข้าออกของผึ้งอยู่ส่วนล่าง ด้านบนทำเป็นฝาปิดเปิดได้ ข้างในหีบทางด้านหน้าและด้านหลังใช้ไม้ระแนงตียึดให้ต่ำลงมาจากขอบหีบ เพื่อเป็นคานให้สามารถวางคอนได้ในภายหลัง ซึ่งการเลี้ยงในหีบมีคอน เป็นการดัดแปลงจากสภาพความเป็นอยู่ตามธรรมชาติของผึ้งนั่นเอง
     น้ำผึ้งหรือนมผึ้งสด ที่ได้จากการเลี้ยง โดยเฉพาะการเลี้ยงในสวนไม้ดอกชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือเลี้ยงในสวนลำใย ก็จะทำให้ได้น้ำผึ้งจากดอกลำไยที่มีลักษณะหรือกลิ่นเฉพาะ ข้อดีของน้ำผึ้งเลี้ยง ได้แก่ ผู้เลี้ยงสามารถเลือกกลิ่นของน้ำผึ้งได้ เช่น น้ำผึ้งจากดอกลำไย ดอกสาบเสื้อ และดอกไม้ป่า ควบคุมความชื้นได้ง่าย หาซื้อง่าย และมีราคาถูกกว่าน้ำผึ้งป่า แต่มีข้อด้อย คือมักมีสิ่งเจือปนเนื่องจากผู้เลี้ยงบางรายต้องการลดต้นทุน เช่น ใส่น้ำเชื่อม เป็นต้น

ที่มา: happymatefood.com
 18286
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์