ลงนามความร่วมมือการจัดทำฟาร์มอัจฉริยะ

ลงนามความร่วมมือการจัดทำฟาร์มอัจฉริยะ


     วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-12.00น. ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เดินทางมาเซ็นต์ MOU ทำความตกลงร่วมมือในการทำ Smart Farming กับ Oon Valley พร้อมทั้งส่งมอบลูกศิษย์ มทร ล้านนา จำนวน 18 คน มาทำงาน กิน นอนที่ Oon Valley เป็นเวลา 4 เดือนเต็ม มาฟาร์มทั้งที ก็เลยได้จัดให้มีการเซ็นต์ MOU บนหลังม้าใหญ่ โดยมีฝูงม้าแคระเป็นสักขีพยานด้วยครับ

     ขอขอบคุณ ดร. ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ มทร ล้านนา  ตลอดเวลาที่เราได้คุยกันไว้เมื่อ 4 ปีที่แล้วเริ่มเห็นผลเป็นจริง เราจะผลักดันโครงการนี้อย่างเต็มที่  เราจะทำให้เกิดผลที่จับต้องได้ เป็นต้นแบบให้เกษตรกรนำไปใช้ต่อไป

     เมื่อ Silicon Valley อเมริกามีมหาวิทยาลัย stanford university เป็นตัวขับเคลื่อนอย่างยิ่งใหญ่ได้  ทำไมการร่วมมือระหว่าง Oon Valley กับ มทร ล้านนา ถึงจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมในชุมชนไม่ได้ เราจะสร้างการเปลี่่ยนแปลงไปด้วยกัน  ถ้าเราคิดแล้วลงมือทำ ทุกสิ่งอย่างเริ่มเห็นผลสำเร็จได้แน่

 751
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์