• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • Oon Bee Farm จะเริ่มก้าวไปเป็น ธนาคารน้ำผึ้ง และสร้างตัวตนผ่านแบรนด์

Oon Bee Farm จะเริ่มก้าวไปเป็น ธนาคารน้ำผึ้ง และสร้างตัวตนผ่านแบรนด์

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • Oon Bee Farm จะเริ่มก้าวไปเป็น ธนาคารน้ำผึ้ง และสร้างตัวตนผ่านแบรนด์

Oon Bee Farm จะเริ่มก้าวไปเป็น ธนาคารน้ำผึ้ง และสร้างตัวตนผ่านแบรนด์
     เมื่อสองเดือนที่แล้ว พี่ต๊ะผู้เชี่ยวชาญเรื่อง ผึ้ง ได้มาบอกผมว่า ผึ้งกำลังกินโฉนด พวกเรามีการระดมสมองร่วมกันว่า เราจะหาทางสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งได้อย่างไร ผู้คนในสังคมได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำ จนมีทางออกร่วมกันว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งต้องหลอมรวมพลังสามัคคีกัน สร้างอนาคตใหม่ด้วยกัน จนเป็นที่มาของ Oon Bee farm

     Oon Bee farm จะเริ่มก้าวไปเป็น ธนาคารน้ำผึ้ง และสร้างตัวตนผ่านแบรนด์ Oon Bee farm เราต้องการให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นว่า น้ำผึ้งจาก Oon Bee farm เป็นน้ำผึ้งแท้ 100% ไม่มีสิ่งอื่นเจือปน เป็น Raw Honey ที่ไม่ผ่านความร้อน คงไว้ซึ่งสารอาหารและเอ็นไซม์อย่างครบถ้วน เราจะเล่าเรื่องราว Oon Bee farm ผ่านโลกของผึ้ง ที่เรากำลัง Design กันอยู่
 1071
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์