ลักษณะของรวงรังผึ้ง

ลักษณะของรวงรังผึ้ง

ลักษณะรวงรัง (comb) ของผึ้งทุกชนิด พบว่า ประกอบด้วยหลอดรวง (cells) รูปหกเหลี่ยม ด้านเท่าจำนวนพันๆ หลอดรวง ขนาดของหลอดรวง ขึ้นอยู่กับชนิดของผึ้ง เช่น ผึ้งหลวงตัวใหญ่ ขนาดของหลอดรวงก็ใหญ่ด้วย ผึ้งมิ้มมีขนาดเล็กที่สุด ดังนั้นขนาดหลอดรวงของผึ้งมิ้มจึงเล็กที่สุด จำนวนหลอดรวงในรังผึ้ง ขึ้นอยู่กับขนาดของรัง เช่น ผึ้งหลวงรังใหญ่ๆ อาจจะมีจำนวนมากถึงหมื่นๆ หลอดรวง เช่นเดียวกับผึ้งเลี้ยง โดยเฉพาะ ผึ้งโพรงฝรั่ง มีประชากรมากที่สุด รังผึ้งรังเดียวอาจจะซ้อนกันได้ถึง ๓-๔ หีบ แต่ละหีบมีรังผึ้ง ๘- ๑๐ รวง ดังนั้นจะมีประชากรผึ้งงานมากกว่าแสนตัว เป็นต้น

 259
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์